Denge / Hareket

  • Erken çocukluk döneminde hareket gelişimi çok yönlü olarak desteklenmelidir.
  • Her çocuğun hareket etme ihtiyacı vardır. Çocukların bu ihtiyaçları anlamlı ve planlı etkinliklerle desteklenmelidir.
  • Denge çalıþmaları hareket gelişiminin temelini oluşturur.
  • Çocuklar dengelerini sağladıktan sonra koordineli hareketleri kolaylıkla yapabilirler.