Etkinliklerimiz

Sokak Oyunları

Günümüzün teknoloji ve yaşam koşulları, çocukların eğitimi ve hayat tarzları kadar oyun oynama şekillerini de etkiliyor. Yeni nesil çocukların teknolojiye olan ilgisi onların eve kapanmasına sebep oluyor. Bu yüzden, geleneksel sokak oyunlarımız yeni

Santranç

Satranç sporunun çocuk gelişiminde farklı ve çok önemli katkıları vardır. Çocukların küçük yaşlarda satranç öğrenmesini ve sevmesini sağlamak, onların matematiksel, duygusal ve sosyal zekaları için son derece yararlıdı

İngilizce

Okulumuzda ingilizce okul öncesi eğitim programı uygulanır. Hedefimiz, öğrencilerimizin kendi konuştukları anadili dışında başka bir yabancı dilin varlığını fark ettirme ve ingilizce öğrenmeleri için gerekli ilgiyi uyandırmaktır.

Denge / Hareket

Erken çocukluk döneminde hareket gelişimi çok yönlü olarak desteklenmelidir. Her çocuğun hareket etme ihtiyacı vardır. Çocukların bu ihtiyaçları anlamlı ve planlı etkinliklerle desteklenmelidir. Denge çal

Bale

Küçük Þeyler Anaokullarýnýn eðitim prograý bilim ve sanat temelli bir programdýr. Küçük Þeyler'de "Sanat Eðitimi" aslýnda "Sanatla Eðitim" anlamýnda kullanmaktadýr.

Drama

Canlandırma ve somutlaştırrma becerisi ile birlikte içlerindeki yaratıcılığı ortaya çıkarmayı sağlayan etkinliklerdir. Drama çalışmalarımızda; oyun kurgulama ve duygularını yaşayabilme, başka bir kimliğe bürünebilme, kendini ifade ede

Seramik-Ebru-Ahşap-Baskı çalışmaları

Seramik,Ebru,Ahşap,Baskı Etkinlikleri, enerjiyi doğal bir yoldan boşaltmayı sağlayan, el ve parmak becerilerini geliştiren, iki boyutlu düşünceleri üç boyutlu olarak ifade etmeyi sağlayan (uzaysal yetenek), yaratıcılığı geliştiren etkinliklerdir.

 
   1