Montessori ( Materyaller ile Eğitim)

Montessori eğitiminde ana felsefe; eğitimin hayat için yardım edici bir anahtar olmasıdır. Çocukları yetişkinlik dönemine ve yaşama hazırlayan bu öğrenme anahtarı, kişiliklerinin oluşumunda onları desteklemek ve yol göstermek için kullanılacak bir araç olarak kabul edilir. Okulöncesi eğitiminin temel amacı, çocukların gelişimlerine uygun olarak seçilmiş hedefleri ve hedef davranışları özümseyerek, hayata hazır hale gelmeleridir. Burada hedeflenen çocuklarda var olan potansiyelin desteklenerek bulundukları gelişim düzeyinden bir üst basamağa geçmelerine olanak sağlanmasıdır.

 • Çocuklar öğretmenlerinin uyarıları yerine, kendi hatalarını kendileri düzeltirler.
 • Bireysel öğrenme, çevre içerisinde gerçekleşir. Her bir çocuk farklı bir adımda büyür, bu onun gelişimini destekler.
 • Soyut yerine somut öğrenme üzerinde durulur. Çocuklar kavramları birebir gerçek hayatta yaşayarak öğrenir.
 • Montessori sınıflarında bütün materyaller çocukların erişebileceği yerlerde bulunur. Masa, sandalyeler çocukların kullanabileceği kadar küçük, duvardaki resimler çocukların göz seviyesinde olacak şekildedir. 
 • Çocuklar eğlenmenin zevkiyle ve araştırma isteğiyle çalışırlar. Çocuklar doğal liderlerdir ve yeni görev almaktan memnundurlar. Onların ilgileri işin sonunda çıkan üründen ziyade işin kendisidir.
 • Montessori eğitimi çocuklara doğal bir sorumluluk hissi verir.
 • Çocuklar öğretmen tarafından değil kendi gelişim ihtiyaçları tarafından motive edilirler.
 • Çocuk deneyimlerini mutlaka kendisi yaparak kazanır.
 • Çocuk materyallerin özellikleri sonucu duyularını hassaslaştırır ve öğrenir.
 • Çocuğun çalışmasında ona seçme özgürlüğü sağlamak önemlidir.
 • Gerçek hayatla ilişkiler kurulur. Çevre çocuğun yaşadığı kültürel çevreye uygun hazırlanır.
 • Materyalin çekiciliğine özen gösterilir (temizlik, bütünlük, renk uyumu).