MEB Onaylı Müfredat

Özgün bir programdır.
Okul öncesi eğitim setleri ile hergün ilerleme kaydedilir.
Bilim ve sanat temellidir.
Yaratıcılık ön plandadır.
Çocuklarda, ilgi, merak ve araştırma isteklerini artırmayı ve geliştirmeyi hedefler.
Çocuğun çok yönlü gelişimi esastır.
Çocuğun özgürce deneyimler kazanabilmesine olanak tanıyan fırsatlar sunar.
Tüm gruplara yoğun yabancı dil etkinliği içeren bir programdır.